Promenad 2020-11-09 Fjärås bräcka

Promenad 2020-11-09 Fjärås bräcka, naturrum, ovanligt lugnt för att vara däruppe.