Månadsmöte 2016-03-10

Månadsmöte 2016-03-10 med föredrag av demenssköterskan Susanne Lundin om demenssjukdomar, lotteri, kaffe med smörgås och kaka som vanligt