Datakurs 2019-03-22

Datakurs 2019-03-22, tyvärr för få elever vi fick gå hem.