Promenad 2021-01-18 Fjärås simhall

Promenad 2021-01-18 Fjärås simhall, fika ute, men lite väl kallt.