Promenad 2019-07-29 Näsbokrok

Promenad 2019-07-29 Näsbokrok Varmt och nästan ingen vind, var nog närmre 30+