Promenad 2021-04-19 Näsbokrok

Promenad 2021-04-19 Näsbokrok i strålande vår snudd på sommarväder