Promenad 2018-10-01 Oxsjön

Promenad 2018-10-01 Oxsjön runt med korvgrillning.