Promenad 2019-11-11 Tölö ängar

Promenad 2019-11-11 Tölö ängar och fika i församlingshemmet som vanligt vintertid