Promenad 2021-08-23 Näsbokrok

Promenad 2021-08-23 Näsbokrok i härligt väder.