Promenad 2020-06-22 Fjärås simhall

Promenad 2020-06-22 Fjärås simhall med fika på fotbollsläktaren, det duggade lite ute