Promenad 2019-07-15 Fjärås simhall

Promenad 2019-07-15 Fjärås simhall, motionsslingan runt