Promenad 2020-06-08 Oxsjön

Promenad 2020-06-08 Oxsjön runt med korvgrillning.