Promenad 2018-01-08 Åsa kustpromenad

Promenad 2018-01-08 Åsa kustpromenad, lite småkyligt men annars väldigt skönt.