Bildgalleri

Här finns bilder på våra aktiviteter under året. Vi lägger in bilderna efterhand, under förutsättning att det är någon "fotograf" med på aktiviteten i fråga.
Bilderna finns även på Facebook under SPF Tölö-Älvsåker.