Månadsmöte 2016-11-10

Månadsmöte 2016-11-10 med föredrag av Arne Ahlqvist om emigranter till Amerika i allmänhet och från Förlanda i synnerhet, avslutningsvis drack vi kaffe med smörgås och kaka samt hade dragning på lotterit.