Program våren 2024

Vårens  program finner du nedan.

Hämta programmet som en PDF fil
SPF_Tölö_Program Våren 2024.pdf

Vi har:
Bankgiro:             5533-0344
Swishnummer:   123 190 03 49

Medlemsmöten
Torsdagar kl. 13:00 i Tölö Församlingshem.  Välkommen till våra medlemsmöten. Vi har föreläsare, underhållare, aktuell information, kaffe med tilltugg, lotteri och trevlig samvaro. Till er som har svårigheter att äta vanliga smörgåsar: Kontakta Rosa Krej senast en vecka före mötet tel. 0736 921683. Vi köper våra smörgåsar till månadsmötena från en smörgåsleverantör.

15/2 Årsmöte
(Kallelse till årsmötet sker endast på detta sätt. Årsmöteshandlingar delas ut på mötet. Finns även att
tillgå hos ordföranden en vecka före mötet.) Årsmöte och därefter kommer kommunpolis Jenny
Sjöström och berättar om bedrägerier.

14/3 Bo Liljedal spelar dragspel, sjunger visor och schlagers.

11/4 Roy Rogers framför 50 – 60talslåtar. Framförs i kyrkan.

16/5 Gott Mos spelar och sjunger våra melodier.

Programmen är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bowling måndagar
Kl. 11:30 – 12:30 i Bowlinghallen. Start på nya året måndag 8/1..

Promenader måndagar
Kl. 10:00. Samling vid kyrkans parkering. Vi samkör till lämpligt promenadställe. Vi promenerar, fikar och har med egen kaffekorg.

Boule tisdagar
Kl. 10:00. Utomhus vid Inlag fram till oktober. Kungsbacka Boulehall oktober – maj. Bokad tid kl. 10:00 till 14:00.

Canasta onsdagar
Kl. 10:00-13:00 (inkl. fikapaus) i Församlingshemmet. Start onsdag 10/1 fram till och med 29/5. 
Medtag kaffekorg!

Pubafton onsdagar: (Rullar året runt) Kl 17:00 jämna veckor. Tillsammans med övriga SPF-föreningar i Kungsbacka har vi pubafton. Vi träffas på Ostindiska Ölkompaniet (före detta Harrys). Se annons i Norra Halland.

Sommargolfen
Spelas i slutet av maj eller början på juni. Tävling för alla SPF-föreningarna i Kungsbacka. Distrikts-mästerskap
Halland spelas fram mot hösten. Mera information kommer när planeringen är klar.
Kontaktperson: Peter Forsmark tel. 0708 875893

Datakurs fredagar:
Datakurs fredagar: Kl. 10:00 till 12:00.  Start 19/1. Rullar nästan varje vecka fram till och med 24/5. Ta med egen dator/läsplatta/mobil. Vi kan tillhandahålla dator. Max 10 elever. Kursledare: Peter Forsmark, Gudrun Forsmark, och Erik Altenstedt

Finn en reskamrat: onsdagar: Ligger vilande i väntan på ny kursledare 

Kurserna är ett samarbete med övriga SPF föreningar i Kungsbacka kommun. Kursanmälan till Alexadra Nielsen på Vuxenskolan tel. 077 440 00 32 eller Mail: alexandra.nielsen@sv.se Lokaler på Energigatan 9. Åk in vid OK-tappen. 

Styrelsemöten onsdagar
kl. 1430 i Församlingshemmet. 10 januari, 15 februari (konstituerande efter årsmötet), 13 mars, 10 april samt 8 maj.

Styrelse fram till årsmötet 2024    Funktionärsledare

Ordf.                                                 Resor och utflykter
Ove Hansson   0737383000           Inga Johansson    0706 344241  
                                                         ReinePraetorius  0706 611861                  
V.ordf.                                            
Erik Altenstedt   0705 518218         Boule
                                                          Erik Altenstedt     0705518218   030018218   
Sekr.                                                  Laila Ebbesson    0705318218  030018218
Bengt Westberg   0707 736545  
                                                          Bowling
Kassör                                              Britta Kjellberg        0739 265498
Agneta Andersson        
0730 622445                                    Promenader
                                                          Inga Johansson      0706 344241
Inga Johansson    0706 344241
Berit Svensson    0706 319590
Peter Forsmark    0708 875893


SPF resor i egen regi.
Alla resor i alla SPF föreningar återfinns under fliken Resor
Vi kan åka med all SPF-föreningars resor i mån av plats.

Inga har ordnat biljetter till flera aktiviteter på taetern. Detta är inga resor. Endast för oss i SPF Tölö Älvsåker !!!!

David Carbe med gäster
24/3 2024   kl 1600 Kungsbacka teater  Pris 545 kr
Anmälan och betalning senast 27 december till Inga.  0706 344241
Betala kontant eller med Swish till Inga

Robert Wells
18/4 Kl 1930   Kungsbacka teater Pris 395 kr
Anmälan och betalning senast 22 mars till Inga.  0706 344241
Betala kontant eller med Swish till Inga
Läs mer här: Robert Wells.pdf

Nanne the best
19/10 1930   Kungsbacka teater  Pris 695
Anmälan och betalning senast 22 mars till Inga.  0706 344241
Betala kontant eller med Swish till Inga.
Läs mer här:Nanne.pdf

Mer information om resorna kommer under våren på månadsmötena, via hemsidan och via Mail. Man vänder sig till Inga 0706 344241,  för information och anmälan. Ring helst på kvällstid.

Ordinarie resor. (Du bokar själv resan hos researrangören.)
De som gärna ser fler SPF-medlemmar som reskamrater kan anmäla till Inga att han/hon har bokat en resa. Hugade medresenärer kontakta sedan Inga för mer information. Reseinformation normalt via mailutskick och på månadsmöten.

Medlemsrabatter:
Kungsbackas sex SPF-avdelningar har gemensamt rabattavtal med flera företag. Se länk nedan. Rabatterna finns även på vår hemsida. Centralt har SPF dessutom tecknat rabattavtal med många bolag. Se information på SPF:s centrala hemsida. (På vår hemsida http://www.spf.se/tolo finns länk till SPF:s centrala hemsida)

SPF föreningarnas gemensamma webbsida som vänder sig till alla seniorer i Kungsbacka återfinns på: www.kungsbackasenioren.se Här hittar du rabattbladen från matvarubutikerna, lunchrabatter mm som vänder sig till alla seniorer.

Rabattbald Kungsbackas sex SPF föreningar har ett gemensamt rabattblad med fleera företag. Klicka för att läsa och ladda ner.
Rabatthäfte SPF 24 231207.pdf

E-mail: Alla som har e-postadress men inte får utskicket "Hej alla SPF-medlemmar med mailadress" ombedes meddela detta till Erik Altenstedt genom att skicka ett mail till erik@altenstedt.se