Program hösten 2022

Höstens program finner du nedan.

Hämta programmet här som en PDF-fil
SPF_Tölö_Program Hösten 2022.pdf

Vi har:
Bankgiro:             5533-0344
Swishnummer:   123 190 03 49

Medlemsmöten
Torsdagar kl. 13:00 i Tölö Församlingshem.  Välkommen till våra medlemsmöten. Vi har föreläsare, underhållare, aktuell information, kaffe med tilltugg, lotteri och trevlig samvaro. Till er som har svårigheter att äta vanliga smörgåsar: Kontakta Rosa Krej senast en vecka före mötet tel. 0736 921683. Vi köper våra smörgåsar till månadsmötena från en smörgåsleverantör.

8/9 Rolf Olsson berättar med lite humor om Majorna på 50-talet.

13/10 Leif Andersson visar bilder om djur, natur och lokala platser.

10/11 Kvart i åtta, 4 unga killar spelar våra favoritlåtar på ett glatt sätt. Framförs i Tölö kyrka.

8/12 Jullandgång med traditionella tillbehör. Vi sjunger julvisor tillsammans med Olle Andrén som ackompanjerar. En försmak av julen med god mat och trevlig samvaro. Bindande förhandsbokning erfordras till detta möte. Bokning sker på höstens övriga möten eller till ordföranden Ove Hansson tel.
0737 38 30 00. Sista anmälningsdag 29/11. Inträde på detta möte 100 kr.

Programmen är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bowling måndagar
Kl. 11:30 – 12:30 i Bowlinghallen. Start inför hösten 15/8.

Promenader måndagar
Kl. 10:00. Samling vid kyrkans parkering. Vi samkör till lämpligt promenadställe. Vi promenerar, fikar och har med egen kaffekorg.

Boule tisdagar
Kl. 10:00. Utomhus vid Inlag fram till oktober. Kungsbacka Boulehall oktober – maj. Bokad tid kl. 10:00 till 14:00.

Canasta onsdagar
Kl. 10:00-13:00 (inkl. fikapaus) i Församlingshemmet. Start 24/8 – 14/12. Medtag kaffekorg!

Pubafton onsdagar: (Rullar året runt) Kl 17:00 jämna veckor. Tillsammans med övriga SPF-föreningar i Kungsbacka har vi pubafton. Vi träffas på Ostindiska Ölkompaniet (före detta Harrys). Se annons i Norra Halland.

Sommargolfen Spelas i slutet av maj eller början på juni. Tävling för alla SPF-föreningarna i Kungsbacka. Distrikts-mästerskap Halland spelas fram mot hösten. Mera information kommer när planeringen är klar. Kontaktperson: Peter Forsmark tel. 0708 875893.

Datakurs fredagar:
Datakurs fredagar: Kl. 10:00 till 12:00. Start 2/9. Rullar nästan varje vecka fram till och med 25/11. Ta med egen dator/läsplatta/mobil. Vi kan tillhandahålla dator. Max 10 elever. Kursledare: Ros-Mari Kristiansson, Peter Forsmark, Gudrun Forsmark, och Erik Altenstedt

Finn en reskamrat: Inställt tills vidare.

Båda kurserna är ett samarbete med övriga SPF föreningar i Kungsbacka kommun. Kursanmälan till Cecilia Alm på Vuxenskolan tel. 0300-684781 eller Mail: cecilia.alm@sv.se Lokaler på Energigatan 9. Åk in vid OK-tappen.

Styrelsemöten onsdagar
kl. 1430 i Församlingshemmet. 17 aug., 28 sep., 2 nov., 30 nov., 11 jan. 2023.

Styrelse fram till årsmöte 2022     Funktionärsledare

Ordf.                                              Resor och utflykter
Ove Hansson   0737383000        Inga Johansson    0706 344241  
                                                      ReinePraetorius  0706 611861                  
V.ordf.                                            
Erik Altenstedt   0705 518218      Boule
                                                       Laila Ebbesson        18218
                                                      Gun Britt Lindquist   0739 332870
Sekr.                                             
Bengt Westberg   0707 736545  
                                                      Bowling
V.sekr                                            Berit Svensson     0706 319590
Ros-Mari Kristiansson
0701 498698                 
                                                      Promenader
Kassör                                          Inga Johansson    0706 344241
Ros-Mari Kristiansson 
0701 498698

Inga Johansson    0706 344241
Berit Svensson    0706 319590
Peter Forsmark    0708 875893


SPF resor i egen regi.
Alla våra resor återfinns under fliken Resor
Där finns även möjlighet att anmäla sig till de övriga
SPF-föreninganas resor.

Mer information om resorna kommer under hösten på månadsmötena, via hemsidan och via Mail. Man vänder sig till Inga 0706 344241, Reine 0706 611861 för information och anmälan. Ring helst på kvällstid.

Ordinarie resor. (Du bokar själv resan hos researrangören.)
De som gärna ser fler SPF-medlemmar som reskamrater kan anmäla till Inga att han/hon har bokat en resa. Hugade medresenärer kontakta sedan Inga för mer information. Reseinformation normalt via mailutskick och på månadsmöten.

Medlemsrabatter:
Kungsbackas sex SPF-avdelningar har gemensamt rabattavtal med flera företag. Se länk nedan. Rabatterna finns även på vår hemsida. Centralt har SPF dessutom tecknat rabattavtal med många bolag. Se information på SPF:s centrala hemsida. (På vår hemsida http://www.spf.se/tolo finns länk till SPF:s centrala hemsida)

SPF föreningarnas gemensamma webbsida som vänder sig till alla seniorer i Kungsbacka återfinns på: www.kungsbackasenioren.se Här hittar du rabattbladen från matvarubutikerna, lunchrabatter mm som vänder sig till alla seniorer.


Rabattblad: Kungsbackas sex SPF-avdelningar har gemensamt rabattavtal med flera företag.
Klicka här för att hämta rabattbladet som ett A4 dokument.

E-mail: Alla som har e-postadress men inte får utskicket "Hej alla SPF-medlemmar med mailadress" ombedes meddela detta till Erik Altenstedt genom att skicka ett mail till erik@altenstedt.se

Detta program gäller under förutsättning att vi inte råkar få en ny våg av Covid19.