Datakurs 2017-10-13

Datakurs 2017-10-13 Många som vill lära sig Platta, men få på PC