Promenad 2020-07-13 Faikstugan elljusspåret runt

Promenad 2020-07-13 Faikstugan, elljusspåret runt