Datakurs 2019-11-29

Datakurs 2019-11-29 Sista gången för denna termin, kör igång den 24/1 på det nya året.