Promenad 2017-05-29 Oxsjön

Promenad 2017-05-29 Oxsjön runt, med korvgrillning.