Promenad 2020-01-20 Vallda Palta

Promenad 2020-01-20 Vallda Palta kunde till och med fika utomhus.