Promenad 2020-11-02 Vallda Palta

Promenad 2020-11-02 Vallda Palta, lite småregnigt och blåsigt men varmt.