Nils Poppe - gycklaren och människan

Den 28 februari höll SPF Seniorerna Onsala årsmöte ihop med ordinarie Månadsträff. Carl Eriksson, föreningens ordförande, hälsade närvarande medlemmar varmt välkomna och delade sedan ut SPF-nålar till 3 nya medlemmar. Ett par medlemsvärvare tackades för sina insatser med Sverige-lotter. Därefter höll Agneta Anderberg en parentation över medlemmar som avlidit under det gånga året.

Carl Eriksson valdes till stämmans ordförande, då valberedningens förslag till ordförande inte kunde närvara pga sjukdom. Punkterna enligt i förväg, till medlemmarna, utsänd dagordning avhandlades och därefter avslutade Carl årsmötet samt tackade närvarande medlemmar. Agneta Anderberg och Alexander Corti avtackades för sina insatser för föreningen, när de nu lämnar styrelsen. Carl Eriksson omvaldes till föreningens ordförande och Christina Breideborn samt Britt Paulsson valdes in som nya ledamöter till föreningens styrelse.

Efter avlutad årsstämma var det dags för kaffe/te och en semla, vilken levererats av Happy Dane i Kungsbacka. Därefter fick vi ta del av ett bildspel och en berättelse om Nils Poppes liv och fantastiska karriär, framfört av hans hustru Gunilla och deras son Thomas Poppe. Den senare framförde även ett antal sånger till eget gitarrackompanjemang, som dels låg Nils Poppe varmt om hjärtat och dels som Thomas själv skrivit.

Månadsmötet avslutades med sedvanligt lotteri där flera närvarande medlemmar kunde gå hem med fina vinster.

Ulla Jonsson