Resa till Ryttmästargården, Växjö

13 september 2013