Falkenbergsrevyn version 2021, 'Bäst Of'

1 augusti 2021 underhölls vi i Hwitans trädgård, Falkenberg, av godbitar från 20 års Falkenbergsrevyer.