Månadsträff och årsmöte

Årsmöte väl förberett och snabbt avklarat

Årsmötet inleddes med sång av den egna kören – GATHE sångarna.

Ordförande Hasse Carlsson hälsade medlemmarna välkomna och delade ut SPF-nålar till fem nya medlemmar.

Gunilla Wenander Grönwall höll en parentation över de tre medlemmar som avlidit under året.

Olle Lundin valdes till ordförande för årsmötet, där de sedvanliga punkterna gicks igenom.

Olle avslutade därefter mötet och tackade deltagarna och övriga som bidragit till ett lyckat möte.

Bengt-Åke Lundqvist avgår ur styrelsen och avtackades med en blomma, som ny ledamot valdes Eddie Segerström.

Därefter var det dags för kaffe och en god semla.

Efter fika och mingel hälsade ordförande Hasse välkommen till Ulrika, Sofia och Tomas från Länsförsäkringar som höll en kort information om vad de har att erbjuda för tjänster till både nuvarande och nya kunder. Banktjänster, privatrådgivning samt hjälp vid fastighetsförsäljning/köp.

Som avslutning på kvällen var det dags för dragning i lotteriet med fina vinster till vinnarna. Nästa månadsmöte 25/3.

Ulla Jonsson