Våra stadgar

Stadgar gällande fr o m 2022

Från den 1 januari 2022 har SPF Seniorerna Onsala nya stadgar som ersätter de som antogs vid årsmötet 2015. De nya stadgarna är gemensamt utformade för föreningar, disktrikt och förbundet. Vad som gäller för vår förening framgår av Kapitel 1 Gemensamma stadgar för SPF Seniorerna och Kapitel 2 Särskilda stadgar för föreningar inom SPF Seniorerna.

Läs de nya stadgarna här.