Reportage från våra aktiviteter och resor

Foton som tas vid våra sammankomster, träffar och resor kan komma att läggas ut här på föreningens hemsida. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte är fallet, meddela detta till webbansvarig.