Våra aktiviteter för dig

Under våren räknar vi med att kunna genomföra alla våra aktiviteter.

Från den 1 december gäller att vid sammankomster med mer än 100 deltagare ska Covid-bevis och legitimation uppvisas. Vid färre antal deltagare finns för närvarande inga restriktioner. Det är dock viktigt att även i fortsättningen hålla avstånd, tänka på handhygienen och om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Personer som inte är fullvaccinerade, 3 doser, ska tänka extra särskilt på att hålla avstånd.