CANASTA kortspel

Varannan måndag kl. 14.00 - 16.00 från 20 september

Vill du vara med? Hör av dig eller bara kom till klubblokalen.

Plats: Enens Båtägares Klubblokal

Kontaktperson: Ulla Lindqvist telefon 070-8709513