Månadsträff 19 november

Sjöräddningssällskapet SSRS

Efter att ordförande hälsat de närvarande medlemmarna välkomna och "nålat fast" 4 nya medlemmar blev det kort information om vårens kommande resor. Dessa kan ni läsa mer ingående om i vårens program.
Efter lite mingel med kaffe/te och en god smörgås lämnade ordförande över till kvällens föredrag.
Sjöräddningssällskapet i Hovås representerades av Håkan, Marcus och Susanne som berättade för oss om vad och hur de jobbar inom sjöräddningen. De jobbar helt frivilligt utan ersättning och är ca 25 personer på sin station. Sjöräddningssällskapet startade 1907 och första stationen låg i Stafsinge. Totalt finns det idag 71 stationer runt om i Sverige. De förfogar över ett antal båtar för olika uppdrag, jobbar ofta ihop med kustbevakningen och ambulanssjukvården. Från starten 1907 till 2018 är det nu 114.000 medlemmar. Sjöräddningssällskapet finansieras dels genom medlemsavgifter och även insamlingar, dessutom kommer det in gåvor och donationer som gör det möjligt att fortsätta med verksamheten. Personalen i Hovås ser närmast fram emot ett nytt stationshus samt en mörkerkikar som kommer att underlätta när de jobbar i mörker på havet. Det var väldigt intressant att lyssna på vilka olika uppdrag som sjöräddningen är ute på och alla som har båt samt även de som bor lite ensligt på någon av öarna runtomkring skall vara tacksamma för att det finns frivilliga som jobbar med sjöräddning på sin fritid.

Kvällen avslutades med sedvanligt lotteri med smakrika vinster till de som dragit vinstlotterna.

Ulla Jonsson