Månadsträff med årsmöte 27 februari 2017

Ordförande Hans Carlsson hälsade medlemmarna välkomna och Gunilla Wenander Grönwall höll en parentation över de nio medlemmar som avlidit under året.
Olle Lundin valdes till ordförande för mötet, där de sedvanliga punkterna gicks igenom.
Sekreterare Birgitta Olofsson läste upp Verksamhetsberättelsen för 2016.
Vår kassör Marianne Eriksson redogjorde för balans- och resultaträkning samt budget som godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Birgitta Olofsson avgår i styrelsen efter många år och som ny ledamot valdes Bengt-Åke Lundqvist.
Ulla-Britt Swenson läste upp revisionsberättelsen som godkändes.

Som avslutning på mötet avtackades Birgitta Olofsson för sitt enastående arbete för föreningen med ädla drycker och en blomsterbukett. Anita fick en glasdroppe och bukett för sitt engagemang i att hålla i måndagspromenaderna och det fick även Berit Ågren som håller i Boulen.
Olle avslutade därefter mötet och tackade deltagarna och övriga som bidragit till ett lyckat möte.
Därefter var det dags för kaffe och en god smörgås samt en liten kaka.
När alla var nöjda hälsade Ordförande Hans Carlsson välkommen till Ann Rönnäng från Polisen i Kungsbacka som informerade oss om vad vi skall vara försiktiga med i samhället. Om du känner dig osäker vid betalning med kontokort och kod i affären, visa legitimation istället för att slå in koden. Var uppmärksam i bankomatkön på vem som står bakom eller vid sidan om dig. Släpp aldrig in okända personer som ringer på din dörr och vill komma in och kontrollera ventilation osv. eller ber om ett glas vatten. Telefonsamtal från försäljare och även via dator och mobil, säg aldrig ja till något som du tycker verkar konstigt.
Hans Carlsson tackade Ann för en givande information där vi fick en hel del bra tips på vad man skall vara observant på.
Som avslutning på kvällen var det dags för dragning i lotteriet med fina vinster till de lyckliga vinnarna.
Ulla Jonsson