Bokcirkel

Måndagar var tredje vecka kl 13.00 - 14.00 från 10 januari

Nya deltagare välkomnas och din anmälan och eventuella frågor ställs til kontaktpersonen.

Plats: Köket i GALAXEN, Onsala Kvarnväg 2

Kontaktperson: Ann-Christine Johansson tfn 070-7683055 eller e-post anchris45@gmail.com och Agneta Birging 070-8769911 eller e-post agneta.sven@telia.com