Göteborgs Stadsmuseum

Spontanresa fredag den 27 september

Dennaregniga dag, användes av 12 medlemmar till att ta pendeln för att besöka Göteborgs Stadsmuseum och titta på Göteborgs garderob. Enutställning
som fokuserar på tiden runt 1880-1930, när klädfabriker tar plats i et växande Göteborg och förändrar hur människor ser på mode, konsumtion och inte minst varandra.
Där provades bl.a. hattar, skor och kravatter.

Efter rundvandringen intogs gemensam lunch innan vi återvände till Onsala.

Lisbeth