Bilder från våra aktiviteter och resor

Foton som tas vid våra sammankomster, aktiviteter och resor kan komma att läggas ut här på föreningens webbplats. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte är fallet, meddela detta till webbansvarig.