Besök på lokala Halländska gårdar

22 april 2022 besökte vi flera Halländska gårdar med möjlighet till inköp av olika lokalproducerade varor.