Besök på lokala Halländska gårdar

Ett 50-tal medlemmar besökte fyra Halländska gårdar runt Varberg med möjlighet till inköp av lokalproducerade varor och att äta god mat.