Telefonbedrägerier

Vi vill varna för telefonsamtal där en person utger sig för att vara ens barnbarn och att denne behöver låna pengar

Filmen Ditt hem är Din borg, som ingår i projektet Försök inte lura mig, visar ca 7 min in i filmen hur ett "Barnbarn" ringer upp och behöver låna pengar men säger att denne inte själv kan komma och hämta pengarna, utan ska skicka en "kompis" (medgärningsman). Medgärningsmannen kommer hem till den utsatta och får kontanter eller lånar ett bankkort.