Mera tryckfel i vårens program

Mogendans tre torsdagar och PUB kväll den 8 februari

Mogendans klockan 12.00-15.00 torsdag den 25 januari, 22 februari och
den 5 april i Båtmuseet.
PUB kväll torsdagen den 8 februari i Kvarterslokalen Bogrens väg.