SPF:s försäkring

Detta är den försäkring som vi alla medlemmar har när vi har möten eller någon form av aktivitet i SPF:s regi.

Mötesförsäkring hos Skandia

Mötesförsäkring Skandia

Alla medlemmar omfattas av en mötesförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Det är en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller när medlemmar deltar på möten och träffar, aktiviteter, resor med mera som är anordnas av föreningen, distriktet eller förbundet centralt. Försäkringen gäller även under resor till och från sådan verksamhet.

Mötesförsäkringen gäller också när någon utför ett oavlönat uppdrag åt SPF Seniorerna. Det kan exempelvis vara utdelning av post och information från föreningen, så kallad "brevduveverksamhet", eller arbete i en monter vid en mässa. Titta noga på villkoren, särskilt kap 3 och 4.1 och se om du behöver en kompletterande försäkring. Fullständiga försäkringsvillkor kan beställas av Skandia.

För att en medlem ska kunna få ersättning från mötesförsäkringen krävs att man har uppsökt läkare på grund av olycksfallet.

Tänk på att om olycksfallet skett vid en aktivitet som arrangerats tillsammans med någon annan, exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan, kan du nyttja deras motsvarande försäkring.

Har du frågor om mötesförsäkringen och dess villkor? Kontakta då Skandia:
mejl: spfseniorerna@skandia.se
telefon: 0771-16 60 60