Bowling

SPF-ansvarig för bowling: Birgitta Jansson 0581-16929

Vi startar bowlingen måndagen den 11 september kl 14.00 och kl 15.00

Det kommer några måndagar som tiden blir ändrad till kl 14.30 och kl 15.30
det är måndagarna 18 sept, 2 okt, 16 okt samt 20 nov.
Det är möjligt att det blir fler ändringar, men det är inget jag känner till just nu.

På återseende och välkomna till en ny höstomgång

Birgitta