Årsmöte 2017

Rapporten från själva mötet finns under Månadsmöten/Februari 2017