Årsmöte 2022

Ordförande Arne A hälsade alla välkomna till detta årsmöte.

Årsmötet leddes av Rune Åkerblom med Gerd Sköld Ylikoski som sekr

eterare. Då valberedningen gjort ett mycket gott jobb flöt förhandlingarna fram på ett förtjänstfullt sätt. Den nya styrelsen finns på tidigare sidor i detta nr av SPF-Nytt. Därefter dracks kaffe och åts smörgåstårta, mycket stor och god. Information lämnades av resekommitté och andra kommittéer.
Avgående styrelseledamöter avtackades, Krister Hedman, Gören Bostedt samt Barbro Österberg. Krister H har suttit många år i styrelsen.

Madeleine Fischer från LIF informerade därefter om seniorgympa som bedrivs tisdagar 08.45-09.45 och torsdagar 09.00-10.00 på Arenan, alla är välkomna!