Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till funktionärer för 2021

Funktion        Namn                                                              Telefon
Styrelsen      Arne Andersson                 Omval 1 år               070-556 77
                    Göran Bostedt                   Nyval 2 år                070-555 72 72
                    Gerd Sköld Ylikoski            Omval 2 år               070-374 76 73
                    Eva Ståby                          Kvarstår 1 år            073-056 38 93
                    Anita Lindgren                    Kvarstår 1 år            070-608 64 60
                    Krister Hedman                  Omval 2 år               070-624 86 10
                    Barbro Österberg               Kvarstår 1 år            073-023 06 76

Revisorer      Christina Dahlström            Omval 1år                072-303 09 25
                    Ingrid Beskow                       "                           070-598 13 78
Ersättare      Kerstin Sjöström                    "                           076-836 46 78

Trafikombud  Lars Idstam                          "                            070-292 41 80

Hörselombud Nils Erik Söderström             "                            070-630 55 60

Rese-           Margareta Burman                "                            070-563 11 48
kommitté       Sven Burman                        "                            0708-310 765
                    Conny Englund                      "                            070-628 27 29
Friskvårds- 
kommitté       Göran Bostedt                      "                            070-555 72 72
                    Gun Smeds                           "                            070-313 25 36
                    Carina Eriksson                     "                            073-801 32 12
                    Gert Svensson                      "                             070-314 59 86

Bowling        Birgitta Jansson                     "                            070-510 79 56

Brevduve-     Harriet Persson                      "                           070-566 47 35
samordning

Bridge
kommitté     Ulla Andersson                        "                            070 261 96 19
                  Birgitta Thellefsen                    "                            070-528 45 12
                  Atle Heiming                            "                            0581-10062
                  Gudrun Eriksson                      "                            073-052 69 39

Kaffekommitté 1
                   Barbro Gustavsson                 "                            070-3092308           
                   Gunwor Axelsson                    "                            070-686 55 85
                   Lena Eriksson                         "                            070-531 31 64
                   Karin Eriksson                         "                            070-831 13 15
Kaffekommitté 2
                   Monika Helmertz                      "                            070-442 72 76
                   Inger Fernqvist                         "                            073 7712263         
                   Marianne Olsson                      "                            0581-41525
                   Kerstin Gauffin                         "                            070-257 78 66

Ersättare      Anna-Greta Johansson            "                            076-307 05 47       
                    Kerstin Ställberg                     "                            070-633 98 13
                    Gerd Gustavsson                    "                            070-520 21 18
Lotterier
Lotteriansvarig
                    Barbro Österberg                   "                             073-023 06 76

Mars 2021    Sonja Belsby                          "                              073-994 42 58
                    Leif Pettersson                       "                              070-928 81 24
April 2021     Christina Axelsson-Ståby         "                              070-644 02 81
                    Bosse Axelsson                      "                              070-671 64 95
Maj 2021      Styrelsen
Augusti 2021 Styrelsen
September 2021
                    Anna-Greta Johansson           "                               076-307 05 47
                    Gun Smeds                            "                              070-313 25 36
Oktober 2021

                     Anneli Holmberg                    "                               072-887 81 01
                     Lena Selander                       "                              070-327 75 75
Nov 2021       Christel Bjunge                       "                              070-768 05 13
                     Maj-Britt Nålberg                    "                              070-601 18 49
December 2021
                     Styrelsen herrar
Januari 2022  Barbro Österberg               Omval 1 år                   073-023 06 76
                     Ulla Bertilsson                        "                              070-536 1005
Februari 2022

                     Per Birath                              "                              070 -684 55 09
                     Monica Birath                         "                              070 254 92 66 Webredaktör och
SPF-Nytt        Sven Burman                         "                               070-831 07 65

Valberedning   Anneli Holmberg (sammank)   "                              072-887 81 01
                      Christina Axelsson-Ståby        "                              070-644 02 81
                      Bo Källgren                           "                               070-363 89 66