Oktober 2017

Oktobermötet inleddes av resekommittén som informerrade om Stora Tjeckienresan 15-22 maj och Vinfestresan som ska äga rum i augusti 2018.
Därefter fick vi information om lämpliga vinterskor när vintern kommer av Micke Nilsson på Team Sportia.

Därefter äntrade SPF-kören och SPF-orkestern scenen och underhöll fram till kaffet.
SPF-orkestern spelade två låtar med ett oförglömligt gitarrsolo av Seppo Ylikoski.

Efter kaffepausen vidtog ytterligare körsång och orkesterspel. Kören framförde ett färgglatt tema varvid kören var klädda i olika färger.

Mötet avslutades med sedvanligt lotteri.