Januari 2019

Staffan Blixt om runor och runstenar

Staffan Blixt var vår gäst detta januarimöte. Staffan berättade mycket initierat om vikingar och även hur samhället såg ut under den tiden. Ordet viking kommer från "vikens man" eller "den som viker av". Man har konstaterat att Viken var Oslofjorden.
Olika vikingar drog åt olika håll. Norska och danska drog västerut medan de svenska vikingarna drog söderut och österut.

Staffan berättade därefter om runor och runstenar. Han imponerade med att ha 20 högskolepoäng i runskrift. Staffan visade hur runor troligen härstammade från Island. Läste man ut runan ljudenligt påminde det mycket om islänska.

I Sverige finns c:a 2600 runstenar merparten i Uppland och kring Mälaren. Till sist visade Staffan sin egen runsten som finns att beskåda i hans trädgård.

Ett mycket intressant och givande föredrag som gladde den lilla skara som trotsat snön.
Efter föredraget vidtog kaffedrickning och en stunds småprat.

Resekommittén informerade om kommande resor. Sven-Åke Gustavsson informerade om nyheter inom trafik-/polisområdet, tänk på att vi som grupp är utsatta för försök till ekonomiska brott typ lösenord till kort/konton.
SPF-kören vill ha fler som sjunger både kvinnor och män, vi sjunger tisdagar kl 16.00 plats Vuxenskolan.
Karl-Gustav Lundin delade ut fribiljetter till de som så önskade till nästa hemmamatch i handboll.
Sven berättade lite kort om hemsidan.
Lottdragning.