Hörselinformation

Hörselombudet informerar.

Jag ska under den här rubriken försöka att på ett kortfattat och enkelt ge lite tips och information i hörselfrågor.

Problem vid hörselnedsättning.

De flesta upplever sina första hörselsvårigheter i större sällskap. Då många talar samtidigt blir det svårare att skilja ut olika röster ur mängden. Orsaken är att man hör de högre tonerna sämre och att dessa både innehåller viktig språkinformation och är viktiga för en fungerande riktningshörsel.  De högre tonerna innehåller den mesta informationen i talet och därmed får man svårare att skilja olika röster från varandra eller ur omgivningsljuden.

Ett annat problem är att man får svårare att höra ljudet på t. ex. TV:n. Bland annat beror det på att många program innehåller störande bakgrundsljud eller musik men också att mycket information försvinner på vägen mellan TV:ns högtalare och sittplatsen.  Om man höjer ljudet för att höra bättre kan det skapa irritation hos andra familjemedlemmar och kanske till och med grannar.

Ett tredje problem är då man får svårt att höra signaler som dörrklocka, telefonsignal och kanske till och med olika varningssignaler som kan förekomma ute i samhället. Mobiltelefoner har dock fört det goda med sig att både signalljud och samtalsljud går att förstärka så att de uppfattas bättre. Dessutom kan man alltid ha telefonen i närheten var man än är i lägenheten.

Sammantaget kan ovanstående och andra svårigheter i förlängningen leda till en social isolering både inom familjen och i större sammanhang genom att det blir jobbigt att delta i såväl familje-sammankomster som förenings- och sällskapsliv. En grav hörselnedsättning och därav följande isolering kan även bidra till ett påskyndat demensförlopp om man inte har tillgång till lämpliga hjälpmedel eller en förstående omgivning.

Vad kan jag göra själv?

Inom hemmet och familjen kan man med enkla åtgärder hjälpa den som har lite sämre hörsel. Vid samtal ser man till att tala tydligt och direkt till den hörselskadade, man talar inte i mun på varandra och man talar inte samtidigt som man använder en elvisp eller dammsugare. Alltså: Man beter sig som man alltid borde göra även om alla hör bra!

För att inte behöva ha en störande hög ljudnivå vid TV:n så kan man använda extra högtalare eller  eller hörlurar. Högtalaren kan då placeras nära den som behöver en högre ljudnivå. Om hörlurar används så har de nackdelen att de stänger ute möjligheten till samtal med andra personer och signaler från t. ex telefon. Anslutning till TV-apparaten kan göras med sladd eller trådlöst med bluetooth. Har man inte lämpligt uttag på TV:n så finns det tillsatser att köpa som kan anslutas till de flesta TV-apparater. Tala med din radiohandlare eller sök på nätet!

Hörapparater och andra hjälpmedel.

Olika typer av hörselhjälpmedel kan man få på regionens Hörselvårdsavdelningar eller privata hörselkliniker. På regionens kliniker får man betala en utprovningsavgift (engångskostnad) på några 100-lappar samt i Region Örebro län 65 kr i månaden i hjälpmedelsavgift. Denna avgift är samma oavsett hur många hjälpmedel man har fått. På en privat hörselklinik får man själv betala hjälpmedlen men man kan få ett bidrag upp till en viss summa om kliniken har avtal med Regionen. Om man väljer en dyrare hörapparat än Regionen har godkänt får man betala överskjutande kostnad själv.

Det finns hörapparater med olika funktioner som man kan ha nytta av beroende hur aktiv man är i olika sammanhang och vilka behov man har. Det är väldigt viktigt att förklara för audionomen vilka hörselbehov man har och se till att så långt som möjligt få dessa uppfyllda. Tala gärna med andra hörapparatanvändare innan ni själva besöker hörselvården. Då kommer ni att upptäcka att olika personer har olika funktioner i sina hörapparater som man har nytta av i olika situationer. Sådant kan vara:

-          Telespole (T-läge) så att man kan lyssna på teleslinga vid föredrag och konserter eller hemma vid TV:n

-          Bluetooth för sammankoppling med telefonen så att man får telefonljudet direkt till hörapparaten.

-          Manuell eller automatisk volymkontroll.

-          Olika lyssningprogram för olika ljudmiljöer där man ofta vistas.

Nu kanske det inte går att få alla funktioner i samma hörapparat p. g. a. begränsningen i fysiska kontroller (knappar) men ofta går det att uppnå samma funktion på olika sätt genom kombinationer med andra hjälpmedel. Tänk också på att hörapparaten ska vara lätt att hantera både vid användning och skötsel.

Andra hjälpmedel som man fortfarande kan få gratis är en enkel teleslinga (slingkudde) att använda till den egna TV:n. För övrigt är de flesta andra hjälpmedel borttagna ur det sortiment som Regionen tillhandahåller.

Det finns dock olika hjälpmedel att köpa i butik eller på nätet. Sådant är t. ex. ovan nämnda bluetooth- (eller radio/FM-) överföring av ljudet från TV, förstärkt dörrklocka med en dovare klang än vanliga dörrklockor, väckningshjälpmedel med vibrator eller starkt ljussken m. m.

För personer med nedsatt motorik och ev. nedsatt kognitiv förmåga finns det enkla samtals-förstärkare som består av hörlurar och en handhållen förstärkare med mikrofon och volymkontroll. Ett enkelt och effektivt hjälpmedel att använda vid tillfälliga besök eller läkarbesök t. ex.

Om ni får en hörapparat utprovad; ställ krav på funktionen! Förvissa er om att den har de funktioner som ni behöver och att ni verkligen hör bättre med den. Ge er inte, gå tillbaka till kliniken och be dem försöka att förbättra det du inte är nöjd med! Det är bortkastade pengar för er själv eller samhället om hörapparaten blir liggande i byrålådan.

Slutligen: En hörapparat löser inte alla hörselproblem. Det kommer fortfarande att vara svårt att umgås i större sällskap där många pratar samtidigt, ute i trafiken, i hård blåst eller liknande. Ni kan ha stor nytta av en hörapparat men vissa situationer kommer fortfarande att vara svåra. Där kommer miljöåtgärder som akustikförbättringar i lokaler, teleslingor och möblering in samt visad hänsyn och uppförande bland alla medmänniskor.  Var inte rädda för att tala om att ni hör dåligt. Informera era närmaste om att det är jobbigt och tröttande att behöva koncentrera sig för att höra bra. Fråga om teleslingan är påslagen i den lokal ni besöker. Ni är inte ensamma – de flesta får sämre hörsel då de kommer upp i åren. Ni får också höra av er till mig då vi ses eller på telefon.

Ert SPF-hörselombud

Nils-Erik Söderström

070-630 55 60