Årsmöte 2019

  • Lasses svänggäng in action

Årsmötet inleddes med att ordförande Arne hälsade välkomna till SPF-medlemmarna och sjukhusprästen Cristina Åström som höll en kort parentation över bortgångna medlemmar. Ett ljus tändes och brann under mötet.
Årsmötet valde Rune Åkerblom till mötesordförande och Gerd Sköld Ylikoski till mötessekreterare.
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ny styrelse liksom olika kommittémedlemmar valdes enligt fliken Årsmöte 2019/Valberedningens förslag under alternativet Möten.
Avtackning av avgående styrelsemedlemmar och kommittémedlemmar skedde. Ordförande Arne fick även ett tack för det gångna året.
Kaffe och semla dracks och åts. Resekommittén informerade om resan till Nationalmuseum och Toscana.
Lasses svänggäng spelade ett antal godingar som fick publiken att stampa takten. De hade även spelat under inledningen av mötet.
Lottdragning skedde med fina priser från Hemköp.