Valberedningens förslag

SPF Seniorerna Lindesberg

Valberedningens förslag, inför årsmötet 2020-02-19

Mötesordförande: Rune Åkerblom

Sekreterare:        Gerd Sköld Ylikoski

Protokolljusterare: Gun Smeds, Margareta Burman

Ordförande för 2020 Arne Andersson omval 1 år                    070 5567767
Styrelseledamöter

Leif Olsson                                      kvar   1 år                     076 7844272
Krister Hedman                                kvar   1 år                     0581-14094
Eva Ståby                                       omval 2 år                     073 0563893
Barbro Österberg                            omval 2 år                     073 0230676
Gerd Sköld Ylikoski                         kvar   1 år                      070 3747673
Anita Lindgren                                 nyval  2 år                      070 6086460

Revisorer Christina Dahlström          omval 1 år                      072 3030925
Ingrid Beskow                                 nyval 1 år                       070 5981378
ersättare Kerstin Sjöström nyval 1 år 076 8364678

Hörselombud Nils Erik Söderström  omval 1 år                      070 6305560

Trafikombud Lars Idstam                nyval 1 år                       070 2924180

Resekommitte´Margareta Burman   omval 1 år                      070 5631148
Sven Burman                                   omval 1 år                      070 8310765
Conny Englund                                 omval 1 år                      070 6282729

Friskvårdskommitté Gert Svensson omval 1 år                     070 3145986
Gun Smeds                                      nyval 1 år                      070 3132536
Carina Eriksson                                nyval 1 år                      073 8013212

Bowling Birgitta Jansson                  omval 1 år                     0581-16929

Brevduvesamordn. Harrieth Persson omval 1 år                    070 5664735

Bridgekommitté Ulla Andersson       omval 1 år                      0581-611995
Atle Heiming                                    omval 1 år                       0581-10062
Gudrun Eriksson                              omval 1 år                       073 0526939
Birgitta Thellefsen                            omval 1 år                       070 5284512

Kaffekommitté-1 Barbro Gustavsson omval 1 år                     070 3092308
Gunwor Axelsson                            nyval 1 år                         070 6865585
Lena Eriksson                                 nyval 1 år                         070 5313164
Karin Eriksson                                 nyval 1 år                         070 8311315

Kaffekommitté-2 Monika Helmertz  omval 1 år                         070 4427276
Inger Fernkvist                                omval 1 år                         073 7712263
Marianne Olsson                             omval 1 år                         0581-41525
Kerstin Gauffin                                nyval 1 år                          070 2577866

Ersättare till Gudrun Andersson      omval 1 år                         070 2771150
kaffekommittéer Kerstin Ställberg   omval 1 år                         070 6339813
Gerd Gustavsson                            omval 1 år                         070 5202118
Anna-Greta Johansson                    omval 1 år                         076 3070547

Lotterikommitté
Ansvarig Barbro Österberg              omval 1 år 073 0230676

2020
mars Sonja Belsby                          nyval 1 år                         073 9944258
Leif Pettersson                               nyval 1 år                         070 9288124

april Christina Axelsson Ståby          nyval 1 år                         070 6440281
Bosse Axelsson                              nyval 1 år                         070 6716495

maj Styrelsen                                 omval 1 år

augusti Styrelsen                            omval 1 år

september Anna-Greta Johansson   omval 1 år                        076 3070547
Gun Smeds                                    omval 1 år                        070 3132536

oktober Anneli Holmberg                 nyval 1 år                          072 8878101
Lena Selander                               nyval 1 år                           070 3277575

november Christel Bjunge               nyval 1 år                           070 7680513
Maj-Britt Nåhlberg                          nyval 1 år                           070 6011849

december Herrarna i styrelsen        omval 1 år

2021
januari Barbro Österberg                omval 1 år                          073 0230676
Ulla Bertilsson                                omval 1 år                          070 5361005

februari Per Birath                         nyval 1 år                             070 6845509
Monica Birath                                nyval 1 år                             070 2549266

Webbredaktör och Sven Burman    omval 1 år                            070 8310765
SPF-Nytt

1:a namnet i alla kommittéer är sammankallande

Valberedningen

Anneli Holmberg 072 8878101
Bo Källgren 070 3638966
Christina Axelsson Ståby 070 6440281

Klicka här för en pdf-fil med valberedningens förslag