November 2021

Novembermötet gick av stapeln på Tittis Bistro, Folkets Hus. Det inleddes med att ordf Arne hälsade alla välkomna och speciellt många nya medlemmar.
Programmet för dagen var sång och musik med Krister Karlsson. Han inledde med en underfundig visa av Nils Ferlin till eget gitarraccompanjemang. Därefter fortsatte det med visor av Fröding, Stefen Demert och Cornelis W som alla var okända för undertecknad men mycket roliga. Kristers försök att sjunga på serbokroatiska lät väldigt likt engelska men ändå.

Efter några ytterligare visor var det dags för kaffe och information från Spanarna och Resekommittén, Promenadgruppen meddelade att nästa promenad var den sista för terminen.

Goda smörgåsar!!!!

Nu tog Krister vid på nytt och sjöng några visor och mötet avslutades med lottdragning, tji vinster denna gång! Men alla hade trevligt!